There is no digital strategy anymore

Det har knappast undgått någon hur mycket allt har digitaliserats – både på jobbet och fritiden. Inte minst gäller det vår kommunikation.

För 10-15 år sedan kunde man i de flesta företag och organisationer hitta någon på kommunikations- eller marknadsavdelningen som var ansvarig för digital kommunikation (jag har själv haft den rollen när det begav sig).

Idag vore den arbetsfördelningen minst sagt orimlig, eftersom nästan allt innehåll som produceras är digitalt och distribueras i digitala kanaler.

Det går inte längre att skilja ut det digitala som ett eget arbetsområde. Istället måste det integreras som en naturlig och självklar del i affären och kommunikationsarbetet.

Bäst sammanfattas kanske förändringen i den här numera klassiska frasen:
There is no digital strategy anymore. Just strategy in a digital world.