Ingen rocket science

Efter att ha jobbat med många olika kunder de senaste åren har jag märkt att vissa har en onödigt stor respekt för kommunikation och marknadsföring – och andra för liten. Det gäller ofta företag eller organisationer som är ovana att jobba med de här frågorna, även om de är grymt duktiga på sin kärnverksamhet.

Tid, kunskap och sunt förnuft
Kommunikation och marknadsföring är ingen rocket science, utan handlar till stor del om sunt förnuft. Men för att lyckas måste du investera tid och tänka till – innan du börjar producera och publicera. Ibland träffar jag människor som tror att det går att sköta de här delarna av verksamheten med vänsterhanden när det blir lite tid över. Hittills har jag aldrig sett någon som lyckats särskilt bra med det.

Några grundläggande frågeställningar behöver du alltid fundera igenom:

  • Vad är syftet med kommunikationen? Vad vill du uppnå?
  • Hur vill du att ditt varumärke och dina produkter ska uppfattas?
  • Vilka budskap vill du kommunicera och till vem?
  • Vilka kanaler är mest effektiva för att nå rätt mottagare med rätt budskap?

Anpassat för mottagarna
Helt avgörande är också din förmåga och talang för att kommunicera och sätta dig in i mottagarnas situation och perspektiv. De kan ofta inte en tiondel av vad du kan om dina produkter, så om du inte anpassar kommunikationen till deras behov kommer du att framstå som antingen ointressant eller obegriplig.

Om du har de här förmågorna, svar på frågeställningarna ovan och dessutom tid att göra jobbet ordentligt själv – ja, då är det inte så säkert att du behöver mig eller någon annan som jag. Men i annat fall är du mycket välkommen att titta igenom vilka tjänster jag erbjuder, kolla mina referenser eller ta en första kontakt.