Kommunikationsansvarig

Många företag eller organisationer är för små för att ha en anställd på heltid för sin kommunikation och marknadsföring, men behöver ändå kommunicera effektivt med sina olika målgrupper.

Kanske behöver ni någon med rätt kompetens bara någon dag i veckan för att ni ska nå era affärsmål? Någon som både kan skriva, producera och publicera själv eller vara en professionell beställare gentemot reklam- eller webbyrån. Det kan vara svårt att veta vilka möjligheter som finns inom kommunikation, och vad som passar bäst i olika situationer. Eller bedöma vad som är rimlig ersättning för byråns arbete.

Det kan också vara så att ni bara saknar den här rollen tillfälligt, i väntan på en nyrekrytering som inte hunnit börja.

I de här situationerna kan Font Kommunikation erbjuda ett okomplicerat och prisvärt samarbete. Alla företag har olika behov, så i ett första samtal tar vi reda på hur era behov ser ut och hur de bäst kan uppfyllas.

Läs gärna mer under Referenser och Samarbete och kontakt.

Tillbaka till sidan Tjänster